Kritik mot nolltaxa i busstrafik

Barn och utbildningsnämnden föreslås idag säga ja till ett ettårigt försök med nolltaxa inom ordinarie linjetrafik för skolungdomar, men förvaltningsledningen riktar viss kritik mot utredningen.
I utredningen sägs att bussbolagen inte ska sätta in fler bussar för att genomföra nolltaxa, men eftersom idén med nolltaxan är att få fler att åka buss måste frågan om antalet bussar diskuteras mer eftersom det idag är fullsatt med bland annat skolelever i morronrusningen, anser förvaltningen, som också menar att finanseringen behöver diskuteras mer. Annars anser förvaltningen i grunden att idén med nolltaxa är bra eftersom det kan vara en fördel för eleven fria val och underlätta för dem som har dubbel bosättning.