Miljonvinst för Visby stift

År 2000 blev ett rekordår för Svenska kyrkan. Aldrig tidigare har tillgångarna i jord, skog och fonder gett så hög vinst som förra året.
Visby stift gjorde en vinst för förra året på 3,5 miljoner kronor, enligt Kyrkans Tidning. Totalt sett redovisar Svenska kyrkan nästa 490 miljoner i samlad avkastning för förra året. Fonderna har gått något sämre än tidigare år, men å andra siadan har skogen givit bättre vinst.