Bygger scen i Slite

Slite Intresseförening vill bygga en fast scen i Hotellparken i Slite, för att bidra till utvecklingen av kulturlivet på norra Gotland.
Bygglov för scenen är redan beviljat och kostnaden för bygget är beräknad till cirka en halv miljon kronor. Slite Intresseförening har genom eget arbete och bidrag från företag och privatpersoner redan fått in 160 000 - dessutom hoppas man på bidrag från DBW och ett överskott från Slite marknad. Scenbygget måste komma igång före 12 maj då bygglovet löper ut - och föreningen anhåller nu om ett borgensåtagande från kommunen avseende ett lån på 300 000 kronor. Slite Intresseförening - med cirka 180 medlemmar - är en ideell förening vars främsta syfte är att verka för en positiv utveckling av Slite med omnejd.