Barnmorskor utbildas i Umeå

Vid årsskiftet lades barnmorskeutbildningen i Sundsvall ner. Det trots att det är stor brist på barnmorskor i länet. Men nu är det klart att det blir en utbildning vid Umeå Universitet istället.
Sedan utbildningen i Sundsvall lades ner har det varit svårt att locka nyutbildade barnmorskor norrut, men också att vidareutbilda egen personal som inte vill eller kan flytta till Dalarna där den närmsta utbildningen nu finns. Utbildningen vid Umeå ska köra igång nästa höst med 20 platser och det betyder att det vid julen 2003 kan finnas 20 nyexaminerade barnmorskor. De uppger Radio Västerbotten.