Förälder ska försörja gymnasist

Regeringen vill utöka föräldrars underhållsskyldighet för ungdomar som studerar på gymnasiet.
I dag måste föräldrar försörja sina barn tills de slutar gymnasiet - men den som tagit studieuppehåll kan förlora rätten att bli försörjd av föräldrarna när han eller hon återupptar sina gymnasiestudier. Regeringens nya förslag, som lämnas till lagrådet på fredag, innebär att en förälder alltid måste försörja ett barn som studerar på gymnasiet, tills barnet fyller 21 år.