Fler varsel i verkstadsindustrin

Varslen i verkstadsindustrin fortsatte att öka under april månad enligt statistik från Sveriges verkstadsindustrier.
Under april varslades 1260 personer om uppsägning, jämfört med knappt 1000 personer i mars. Det är framför allt underleverantörer till tele- och elektronikindustrin som varslar. De flesta varsel rör Stockholmsområdet och sydöstra Sverige. Ericssons aviserade personalneddragningar finns inte med i statistiken.