Sveriges rika rikare än man tidigare trott

De allra rikaste svenskarna äger mer än vad den officiella statistiken från Statistika centralbyrån visar, enligt en ny undersökning från Institutet för näringslivsforskning. Det beror delvis på att svenskar för ut kapital ur landet.

Nationalekonomen Daniel Waldenström, en av forskarna bakom rapporten, blev själv överraskad av resultatet.

– Vi visste inte på förhand om de här justeringarna skulle göra någon skillnad. Anekdotiskt sett har man ju hört talas om att folk har fört kapital ut ur landet, men vi hade ingen aning om huruvida detta skulle vara stora belopp i förhållande till övriga förmögenheter, säger han.

SCB hänvisar till Skatteverket
Den offentliga förmögenhetsstatistiken som Statistiska centralbyrån sammanställer visar att den rikaste procenten svenskar äger ungefär 20 procent av den totala svenska förmögenheten, men SCB går på Skatteverkets uppgifter.

Vad Daniel Waldenström gjort tillsammans med en forskarkollega är att plussa på pengar som svenskar flyttat utomlands, och även räknat in svenskar som bor utomlands.

Procentandelen stiger
Då stiger den rikaste procentens andel av den totala svenska förmögenheten från 20 till närmare 40 procent.

Det är mer än vad den rikaste procenten i USA äger av USA:s totala förmögenhet.

– Nivån i Sverige är betydligt högre om man lägger på uppskattningarna av utlandskapitalet än vad det blir för exempelvis USA, säger Daniel Waldenström.

Utjämningstrenden bruten
I slutet av 1800-talet var det svenska samhället väldigt ojämlikt, men efter andra världskriget skedde en utjämning av förmögenheten bland befolkningen, en trend som dock är bruten sedan nästan 30 år tillbaka.

– Den stora utjämning som har skett under 1900-talet har flera orsaker som vi tror. I stor utsträckning handlar det om egnahemsrörelsen, att folk började äga sina egna hus och hur det spreds nedåt i befolkningen. Det gör stor skillnad när det gäller förmögenhetskoncentrationen.

Men de trenden är alltså bruten?

– Ja, den bröts nog i slutet av 1970-talet eller kring 1980, säger Daniel Waldenström.

Fredrik Andersson
fredrik.andersson@sr.se