Fakta ögonoperationer med laser

– Operation vid måttlig närsynthet leder i 96-99 procent av fallen till en synskärpa på 0.5 eller bättre på det opererade ögat. Detta är vad som krävs för körkort. Motsvarande resultat vid måttlig översynthet är 87-97 procent.

– Full synskärpa, 1.0 eller bättre, uppnås i 76-89 procent av fallen vid närsynthet respektive 48-80 procent av fallen vid översynthet.

– Vid högre grad av brytningsfel är resultaten genomgående sämre.

– Det finns flera olika metoder för laserkirurgi, och SBU:s granskning visar att de tre vanligaste metoderna (PRK, LASEK och LASIK) ger ungefär lika bra resultat.

Källa: SBU