Hästar i framtiden

För att samla information till en framtidstudie om hästnäringen i landet har Jordbruksverkets konsult besökt Luleå och Norrbotten för att träffa folk inom hästbranchen. Hur en växande branch ska hanteras i framtiden är tanken med studien i en växande näring som hästnäringen.

Just nu satsar Jordbruksverket på en framtidsstudie om hästnäringen. Foch för att samla information om hästnäringen i Norrbotten träffades folk från bland annat hushållningssällskapet, hästuppfödare, utbildare och turistentreprenörer i Luleå för att träffa jorbruksverkets konsult Margareta Ivarsson.

- Det jag gör är att jag försöker lyssna av vad som händer inom deras deras specialområden just nu, säger Margareta Ivarsson.

Hästnäringen är en växande branch som omfattar mycket, det är inte bara själva hästarna, som avel, ridning, trav och turistnäringen som berörs. Också foderodling, hovslagerier och utrustning är en del av hästnäringen.

I maj nästa år är det meningen att jordbruksverket ska presentera tre olika scenarier framtagna för hästsektorn i Sverige 2017. Och Margareta Ivarssons besök i Norrbotten är en del i kartläggningen av hur det ser ut, och vad som behöver förändras.