Effekter av såträd outredda

Att lämna kvar träd på hyggena för den biologiska mångfaldens skull kostar skogsnäringen uppemot en miljard kronor om året. Men ingen vet om man får valuta för pengarna. Någon utvärdering av den här typen av skogsbruk har inte gjorts.
Skogsforskaren Lena Gustafsson tycker att staten och skogsnäringen tillsammans borde stå för en utvärdering. - Staten satsar stort på att utveckla och utvärdera ekologiskt lantbruk. Det är hög tid att staten också tar sitt ansvar för ett ekologiskt skogsbruk, säger hon till Sveriges Radio Jämtland.