Kritik mot vd på två stolar

Nu riktas kritik mot Modo hockeys styrelseordförande Anders Källström.
Allehanda Medias opinionschef Lasse Nordström menar att Källströms engagemang i Modo, och det faktum att han är vd för Allehanda Media, är ett problem för tidningens trovärdighet.

I en ledarartikel i Örnsköldsviks Allehanda riktar Lasse Nordström kritik mot tidningens vd, för dennes engagemang i Modo hockey.
Han menar att det kan skada allmänhetens förtroende för tidningen.
 -Jag är av den uppfattningen att människor ska få ha ett samhällsengagemang, men i det här fallet kan det vara ett problem. Det påverkar inte journalistiken, men utifrån kanske man tror det, säger Lasse Nordström.

Förutom ordförandeposten i Modo Hockey och vd-skapet i Allehanda Media är Anders Källström också aktiv i en mängd olika styrelser, bland annat som ordförande i Länsförsäkringar Västernorrland, samt som ledamot i ett antal fastighetsbolag och andra företag.

Många kritiska röster

Forumet på Modo hockeys hemsida är fyllt av diskussioner där bland annat Anders Källström kritiseras för det faktum att han både är vd för Allehanda Media och ordförande i Modo hockeys styrelse.
Vissa menar att det kan hämma viljan att journalistiskt granska Modo.

Så här skriver en skribent:
”Frågan är om Allehanda Media kommer att syna missförhållanden inom Modo så länge som ordförande i klubben är vd i Allehanda Media.”
”Nu har vi alltså kommit till en punkt där Källströms ordförandeskap i Modo och hans tjänst som vd i Allehanda media är ett problem, en belastning.”

Så här skriver en annan:
”Ska vd:ar kunna sitta med i olika styrelser och därigenom få en sådan intressekonflikt att det journalistiska grävandet åsidosätts?”

Andra får bedöma trovärdigheten

Så här säger Anders Källström själv.
- Jag är part i målet, andra får bedöma om mina olika roller kan påverka tidningens trovärdighet. Men jag är inte ansvarig utgivare för tidningarna och har inget med det journalistiska att göra.

Hittills har mina roller gått att hantera, men skulle det visa sig att det inte längre går så får jag ta konsekvenserna av det, säger han.

Marcus Olofsson
marcus.olofsson@sr.se