Ingen färjelinje vid Sandö

Vägverket meddelade i går att Sandöbron ska stängas av under ett halvår medan den byggs om. Företagare och boende kring älven har tidigare krävt en färjeförbindelse under avstängningstiden, för att minska de negativa effekterna av en avstängning. Men Magnus Lundberg på Vägverket säger idag att det inte finns några planer på att sätta in en färja. Det finns inga fungerande färjelägen och det skulle kosta minst 10 miljoner kronor att starta färjetrafiken igen.