Lilla Sandöbron rivs

Medan den stora bron repareras så ska bron över Klockestrandssundet rivas och en helt ny bro byggas. Det är ett bygge som kan påbörjas tidigast om ett par år.
Förutom en helt ny bro, så ska en väg som går under brofästet flyttas och en bit av älven fyllas ut för att göra en ny vägbank. Ärendet har nu kommit till miljödomstolen i Östersund. Länsstyrelsen anser att bygget medför betydande miljöpåverkan, medan Vägverket menar att det inte blir det.