Förintelsens dag

P1 torsdag 30 jan kl 13.20
I veckan högtidlighölls minnet av Förintelsen under den nyligen inrättade Förintelsens dag. Vetenskapsradion Historia besökte högtidsstunden på Östra Reals gymnasium i Stockholm och talar också med professor Henry R Huttenbach vid City College i New York som ser en fara med att fokusera på förintelsen av judar.