Barntillåtna tunnlar

Tunnelbygget genom Hallandsåsen är inte längre en arbetsplats.
Eftersom arbetet ligger nere i väntan på regeringens besked om framtiden, betraktas inte tunnlarna som en arbetsplats. Och det gör att åldersgränsen för besökarna kan sänkas från 16 till 12 år. Det blir också fler tillfällen att besöka tunnlarna. I sommar kommer de att hållas öppna för allmänheten varje dag.