Brist på äldrebostäder

Gotlands kommun gör inte tillräckligt för att skapa bostäder för personer med särskilt behov. Det konstaterar länsstyrelsen som nu uppmanar kommunen att bygga fler bostäder för personer med särskilda behov. Gotland var förra året det län i landet som hade flest personer i kö till särskilt boende. Idag har situationen förvärrats ytterligare. 162 personer har fått beslut om att de har rätt till särskilt boende, men har ännu inte fått någon anpassad bostad. Under de närmaste åren planeras 220 bostäder att byggas i Visby - men det räcker inte, anser länsstyrelsen, eftersom behovet hela tiden växer. Nu kräver länsstyrelsen att kommunen sätter in ökade resurser omedelbart, utarbetar en strategi för framtiden och ser över nuvarande rutiner.