Stahle första konstkonsulenten

Så är det klart vem som blir Gotlands första konstkonsulent. Skulptören Hanna Stahle i Kräklingbo får det nya jobbet - att främja bildkonsten, bredda intresset och höja kvaliteten inom konstområdet. Det rör sig om en treårig anställning och Hanna Stahle skall, som konstkonsulent, bland annat sprida intresse för konst bland barn och ungdomar och arrangera möten mellan amatörer och professionella konstutövare. Hanna Stahle är utbildad skulptör och har under flera år suttit med i kommunens konstkommi