Mul- och klövrestriktioner hävs

En stor del av de restriktioner som införts på grund av mul- och klövsjukan kan komma att slopas inom kort.
Den bedömningen gör veterinärrådet Sven Johansson på Jordbruksverket efter att den brittiska regeringen i dag meddelat att man anser sig ha smittan under kontroll. Sven Johansson varnar dock för att se faran som över, han räknar därför med en succesiv avveckling av restriktionerna. Redan i morgon kan förbudet mot slakttransporter komma att hävas i Sverige, och ytterligare lättnader väntas nästa vecka.