Ericssons förlust 2,2 miljarder

Telekombolaget Ericsson har lagt fram sitt bokslut på måndagsmorgonen. Det blev i stort enligt lågt ställda förväntningar, med några ljuspunkter. Förlusten blev 2,2 miljarder kronor för det fjärde kvartalet och 14,5 miljarder kronor minus för hela förra året.
Det blev en förlust på 2,2 miljarder kronor före skatt för det fjärde kvartalet. Det är betydligt lägre förlust än samma period förra året, då det blev minus 5,1 miljarder kronor. I resultatet är kostnader för Ericssons omstrukturering på 6,3 miljarder kronor borträknade. Ericssons fakturering minskade med 37 procent och uppgick under kvartalet till 36,7 miljarder kronor Orderingången föll med 23 procent till 30,7 miljarder kronor, men det kan ändå tolkas positivt, för enligt analytikerna så skulle en orderingång på 25 miljarder eller lägre ha varit rikitigt illa. För Ericssons viktigaste affärsområde, System, redovisas en rörelseförlust på 0,3 miljarder kronor. Det kan jämföras med en vinst på 0,4 miljarder kronor ett år tidigare. Faktureringen uppgick till 33,2 miljarder kronor (50,1) och orderingången blev 28,5 miljarder kronor (34,2) för fjärde kvartalet. Ericsson skriver i bokslutskommunikén att den globala marknaden för mobilsystem kan komma att minska med så mycket som 10 procent i år. Den nedgången följer i så fall på en minskning med omkring 20 procent under året innan. När det gäller mobiltelefoner uppskattar Ericsson totalmarknaden för i år till mer än 430 miljoner telefoner. År 2002 uppgick totalmarknaden enligt Ericssons uppskattning till cirka 395 miljoner telefoner. Ericsson upprepar att bolaget ska gå med vinst någon gång under 2003 med hjälp av kostnadsbesparingar och anpassningar till marknadsläget. Sparprogrammet löper enligt plan, och det fjärde kvartalet förra året minskade antalet sysselsatta med hela 7 100 personer. Vid årsskiftet hade Ericsson 64 600 anställda, och då är det alltså inte mycket kvar till siffran 60 000 som är det mål som Ericsson siktar mot vid slutet av 2003.