Kräver kraftfulla åtgärder

Landshövdingarna i de fem nordligaste länen kräver nu kraftfulla åtgärder för att förhindra den växande regionala obalansen. De har gjort en gemensam skrivelse till regeringen, apropå den regionalpolitiska propositionen som läggs fram i höst.
De skriver bland annat att staten har ett stort ansvar för att ersätta de 11 000 jobb som försvunnit sen 1995, att en skamgräns för lägsta vägstandard ska införas och att möjligheten till differentierad moms prövas. Landshövdingarna möttes i Härnösand i dag.