Miljonunderskott i Eskilstuna

Barn och utbildningsnämnden i Eskilstuna redovisar idag en prognos som visar på ett underskott i år på 15 miljoner kronor.
Barn och utbildningsnämnden i Eskilstuna redovisar idag en prognos som visar på ett underskott i år på 15 miljoner kronor. Nuvarande uppgifter om löneutvecklingen tex för lärare och fritidspedagoger innebär ett underskott på 9 miljoner. Enligt prognosen, som bygger på dom tre första månaderna, har förskolan budget i balans när året är slut. Prognosen för grundskolan pekar på ett resultat på drygt minus 9 miljoner. Här räknar nämnden med att alla skolor inte kommer att ha en budget i balans vid årskiftet.