Varmare höstar mildrar inte växthuseffekten

En internationell studie i tidskriften Nature visar att trots att höstarna blir allt varmare, så mildras inte koldioxidnivåerna av en ökande växtlighet. Istället försämras växternas koldioxidupptag när höstarna blir varmare.

Under varje år varierar koldioxidhalten i luften naturligt när säsongerna förändras. På vintern, när växterna är färre, tar de inte upp lika mycket koldioxid som de kan göra mitt i sommargrönskan. Värme borde alltså öka växternas förmåga att ta upp koldioxid - vilket skulle vara goda nyheter för oss när temperaturen stiger. Det stämmer på våren - men fungerar inte på hösten.

Ljuset spelar in
Skillnaden ligger i växternas sätt att ta upp och släppa ut koldioxid beroende på temperatur. Hösten börjar varmt - en ökning av temperaturen på hösten betyder inte lika mycket för koldioxidupptaget som det gör på våren, som ju startar betydligt svalare. Ljuset spelar naturligtvis också en viktig roll - under hösten försvinner det för fotosyntesen så viktiga ljuset allt mer. Koldioxidflödet mellan atmosfären och växterna består av två komponenter; fotosyntesen (som står för upptaget av koldioxid) och respirationen (som står för utsläpp av koldioxid). Respirationen är starkt beroende av temperaturen och en ökning av temperaturen på hösten betyder mer för utsläppet än motsvarande ökning på våren.

En varningssignal
Sett över hela året tar de här två effekterna på vår och höst i stort sett ut varandra. Men Anders Lindroth, professor i naturgeografi vid Lunds universitet och medförfattare till artikeln, säger att den bör ses som en varningssignal för framtiden:
– Om det visar sig att det i framtiden bli större uppvärmning på hösten än på våren då kan man få en negativ effekt av det här. Då får vi det vi kallar för en positiv återkoppling till klimatet, alltså att vi förstärker uppvärmningseffekten.

Gabriella Björk
Gabriella.Bjork@sr.se