Mata ormar med kattungar är brottsligt

De som matar sina ormar med kattungar bryter mot lagen. Det konstaterar Nils-Åke Fag som är chef för djurskyddsenheten på Jordbruksverket i Jönköping.
Trots att det alltså är förbjudet att mata ormar med levande kattungar - så är det en välkänd företeelse bland såväl ormägare som bland olika djurskyddsorganisaitoner. Bland de som är mest kritiska till företeelsen är organisationen djurens rätt. Katarina Krångh på Djurens rätt säger till nyheterna att det här rör sig om något som närmast kan liknas vid avancerat djurplågeri. För att stoppa det som Katarina Krångh anser är avancerat djurplågeri så gäller det - enligt henne - att höja kattens status i samhället. Hon menar att lösningen är att ta bra betalt när man säljer sin katt.