Lokal bygdebank öppnas ?

Hur kan kyrkans kapital medverka till att utveckla det gotländska samhället ? Ja, den frågan diskuterades idag under Stiftstyrelsens budgetberedande sammanträde i Visby.
Idag är kyrkans kapital främst investerat i gårdar och i värdepapper, men nu planerar Visby stift förändringar. Ett sätt för att få kyrkans pengar att stanna i bygden är att öppna en lokal bygdebank för projekt som rör Gotlands befolkning, säger Håkan Jonsson, ledamot i Visby stiftstyrelse.