Fler vill radonsanera

Förra årets bidragspengar som Boverket avsatt för sanering tog slut och antalet sökanden har mångdubblats sedan 2005 då Boverket startade sin radonkampanj.

Tidigare var det så få som sökte bidraget att pengarna blev kvar på länsstyrelserna år efter år.

Antalet fastighetsägare i Västernorrland som fått bidrag har ökat från 25 stycken 2005 till 123 stycken 2007, det vill säga en femdubbling på två år!

Nästan alla som sökt bidrag har också fått, säger Ann-Charlotte Larsson som handlägger bidragen. Minst bidrag har det sökts från Härnösand och Kramfors kommuner, men varför det är så vet hon inte.

Man uppskattar att radon orsakar uppemot 500 cancerfall i Sverige varje år, mest lungcanser, och ett av problemen är när vi bygger bostäder på bergrund av granit.

Men saneringarna som kan göras på flera olika sätt är verksamma och i princip alla kommer ner under gränsvärdena, säger Ann-Charlotte Larsson.

I år ska totalt 33 miljoner kronor delas ut i Sverige.