Riksbanken var oenig om räntebeslutet

Riksbankens direktion var inte helt enig om beslutet före jul katt lämna styrräntan oförändrad på fyra procent. Enligt mötesprotokollet som blev offentligt på tisdagen, reserverade sig en av ledamöterna mot beslutet.

Ännu en gång är det vice riksbankschefen Svante Öberg som är oenig med den övriga direktionen.

Sedan han tillträdde har han vid ett par andra tillfällen framstått som räntehöken som argumenterat för höjningar och lämnat en reservation mot beslut om oförändrad ränta.

”Onödigt att dröja”
Den här gången anser Öberg att det är onödigt att dröja med en räntehöjning som ändå väntas inom kort.

De övriga ledamöternas skäl för att räntan inte skulle höjas i december är att den ekonomiska osäkerheten i omvärlden har ökat, i spåren av den amerikanska bolånekrisen, risk för bankförluster och svårigheter att förnya osäkra lån.

Till det kommer riskbankens direktion fram till att svenska konjunkturen, tillväxten och exporten börjat bromsat in även om det är fortsatt bra drag i hushållens konsumtion.

Problemet för riksbanken är inflationen tagit ett kliv uppåt. Den senaste ökningen i konsumentprisindex är uppe i över tre procent, och har brutit igenom taket för riksbankens smärtgräns.

Prishöjningar på livsmedel och energi
Förklaringen finns bland annat i högre priser på livsmedel och energi, och i Riksbankens egna räntehöjningar.

Men till det kommer ett problem med att effektiviseringen av produktionen sjunkit, att produktiviteten blivit sämre än väntat. Något som i sin tur delvis bottnar i att det är goda tider på arbetsmarknaden med fler jobb och högre löner.

Det är de problemen som vice riksbankschefen Svante Öberg i redan i december ville stävja med höjd styrränta.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se