Peres ber Bush om hjälp

Israels utrikesminister Shimon Peres har bett USA:s president George Bush att ta en aktiv del i försöken att få slut på de senaste sju månadernas våldsamheter mellan palestinier och israeler.
Efter mötet med Bush i Vita Huset sa Peres också att han kände sig optimistisk när det gäller att få slut på våldet och sedan uppnå total fred i Mellanöstern. Den israeliske utrikesministern förnekade samtidigt att det skulle föreligga några motsättningar mellan honom och Israels premiärminister Ariel Sharon. Sharon hårdföra inställning gentemot palestinierna har inneburit en upptrappning av våldet sen han kom makten i början av mars.