Miljögrupp demonstrerar

Aktionsgruppen Rädda Hallbosjön är en av de föreningar som tar chansen att demonstrera under EU-mötet i Nyköping i helgen.
Aktionsgruppen Rädda Hallbosjön är en av de föreningar som tar chansen att demonstrera under eu-mötet i Nyköping i helgen. 1995 bildades Aktionsgruppen Rädda Hallbosjön i Stigtomta där målet var att Hallbosjöns vatten ska hållas rent och öppet, samt att det rika fågellivet och den biologiska mångfalden ska bevaras. Men det som aktionsgruppen nog är mest känt för är man 1996 ordnade ett pedagogiskt experiment som kallades utekissardagen. Experimentet gick ut på att stigtomtaborna skulle kissa utomhus för att visa att kväveutsläppet skulle minska till sjöarna. Och det gjorde det enligt undersökningar, kväveutsläppet minskade med hela 25 procent den dagen. Aktionen fick stort massmedialt intresse, och syftet med helgens demonstration är att miljön även denna gång ska vara i centrum, säger Gun-Britt Karlsson, sekreterare i aktionsgruppen Rädda Hallbosjön.