Få anmäler misshandel av småbarn

De flesta anmälningar om barnmisshandel kommer från skolan, väldigt få kommer från barnavårdscentralerna. Det visar en ny studie om barnmisshandel.
Det är länsstyrelsen i Östergötland som presenterar studien på måndagen. Förra året anmäldes 867 fall av barnmisshandel i Östergötland - en femtedel av dem kom från skolan, och bara två procent från barnavårdscentralerna. Landshövding Björn Eriksson tror att det kan bero på att barnavårdscentralerna vill behålla en relation till föräldrarna, men att det är extra viktigt att de anmäler misstänkta fall av barnmisshandel eftersom barnen som kommer dit är så små att de inte kan uttrycka sig. Studien från Östergötland ska ingå i en kommande rapport som görs på uppdrag av den parlamentariska kommittén mot barnmisshandel.