Dålig kontroll av friskolor

Skolverket brister i kontrollen av landets friskolor. På grund av det ökade antalet friskolor hinner verket inte göra tillsyn så regelbundet som man ska enligt reglerna.
Efter en första tillsyn när friskolan är nystartad ska en regelbunden tillsyn ske inom tre till fem år, enligt Skolverkets egna regler. Men reglerna följs inte alltid. Sedan januari har verket ställt in den regelbundna tillsynen helt. Däremot gör man kontroller när det kommer in anmälningar. Till exempel var det mer än fem år sedan som Skolverket gjorde en tillsyn av Livets Ords skola i Uppsala.