Bred bas för demonstration mot Irakkrig

På lördag räknas upp emot tiotusen människor i Stockholm demonstrera mot ett krig i Irak. Det är organisationen Nätverket mot krig som arrangerar demonstrationen. Sköld-Peter Matthis sitter i styrelsen för Nätverket mot krig. Hans budskap till den svenska regeringen är glasklart, säg nej till krig i Irak.
– Vi kräver att den svenska regeringen tar klar ställning och säger nej till krig i Irak vare sig via FN eller om USA tvingar med FN i det hela, säger Sköld-Peter Matthis. Även i alla andra europeiska huvudstäder och övriga delar av världen väntas stora demonstrationer på lördag. I Stockholm börjar demonstrationståget vid Norra Bantorget och avslutas vid USA:s ambassad. Moderaterna deltar inte Flera andra organisationer deltar i demonstrationen. Bland dem finns LO-distriktet Stockholm och Svenska Irakkommittén mot ekonomiska sanktioner. Medlemmar från alla riksdagspartierna, utom moderaterna, kommer att hålla tal under demonstrationens gång. Sköld-Peter Matthis säger att intresset för läget i Irak har ökat snabbt och att frågan engagerar en stor del av allmänheten. – Sista halvåret har det blivit ett ökat intresse för frågan som går långt utanför riksdagsfolk och andra stora grupper representerar, säger Sköld-Peter Matthis. Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, arbetar mycket med frågor om svensk utrikes- och säkerhetspolitk. Han tror inte att demonstrationer har en omedelbar effekt på de beslut som politikerna fattar. Däremot säger han att demonstrationer, som är välorganiserade, stärker opinionen. – Även om det inte direkt påverkar beslutsfattandet, så har det betydelse för opinionsbildningen, säger Ulf Bjereld, som säger att man talar om demonstrationer som opinionens barometrar. Skamligt inte delta En av alla de tusentals människor som har tänkt att demonstrera på lördag är Agneta Norberg från Stockholm. Hon tycker att det är på tiden att Sverige reagerar mot ett krig i Irak. – Vi ska inte stå här och vara mer hökaktiga än Tyskland, säger Agneta Norberg, Det är ju skamligt, tycker jag.
Albert Capuder