Möte om skolmiljö

Arbetsmiljökritik mot Körfältsskolan i Östersund skapar problem för Östersunds kommun.
Barn och ungdomsnämnden kan tvingas till nya omprioriteringar efter Arbetsmiljöinspektionens krav på åtgärder vid Körfältsskolan. - Det finns en lista på nödvändiga åtgärder för runt 40 miljoner kronor vid skolor och daghem, men bara 6 miljoner årligen att fördela, säger Bert Olof Åkerström, chef för kommunens nämndkontor. Han trättar i dag Arbetsmiljöinspektionen för att diskutera fram ett åtgärdsprogram för Körfältsskolan.