Allt fler kvinnor läser på universitet

Kvinnor som läser på högskola och universitet blir allt fler. Sex av tio som tar examen där i dag är kvinnor, visar siffror från Högskoleverket.
Och det är inte längre bara i juksköterskeutbildningen, på socialhögskolorna eller utbildningen för grundskolelärare som kvinnorna dominerar. Kvinnorna har ökat sin andel på utbildningarna för bland andra agronomer, juristerna och gymnasielärare, där de numer är i majoritet. Det skriver Dagens Nyheter idag.