Forskning ska rädda Östersjötorsk

De stora rovfiskarna, som torsk och gädda, ska på allvar komma tillbaka i Östersjön. Det är målet för ett nytt, stort forskningsprojekt där Fiskeriverket på ett nytt sätt ska undersöka och påverka havets hela ekosystem.

– Vi vill ha tillbaka de stora rovfiskarna i Östersjön, både när det gäller kustnära abborre och gädda och i utsjön torsken. Det kan gynna hela ekosystemet i Östersjön, säger Joakim Hjelm, chef på Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium.

– Traditionellt inom fiskeriförvaltning så tittar man bara på en art i taget eller ett bestånd, torskbeståndet i den östra delen av Östersjön. Men här vill vi lägga ihop det med hur mycket skarpsill det finns och hur mycket djurplankton och växtplankton så att det är helheten vi vill komma åt och det är kanske lite unikt.

Samtidigt låter det ju inget konstigt att tänka helheten i havet. Det är klart att djuren som bor där påverkar varandra?

– Nej, det är inget nytt så men just att på något sätt formulera det i en ekosystemansats är ju någonting som regeringen lagt på oss och då gör vi det och det är synd att ingen har gjort det förut, säger Joakim Hjelm.

På 30 år har över 80 procent av torsken i Östersjön försvunnit, enligt Joakim Hjelm. Även abborre och gädda har minskat och färre stora rovfiskar har gjort att mängden skarpsill och spigg har ökat kraftigt. Det, i sin tur, gör det ännu svårare för de stora rovfiskarna.

– Skarpsillen och de små torskarna i utsjön konkurrerar. Alltså finns det för mycket skarpsill så svälter torskynglen ihjäl, säger Joakim Hjelm.

Undersökningen pågår fem, sex år
Det är på regeringens uppdrag som Fiskeriverket ska genomföra sin stora undersökning, som beräknas pågå i fem, sex år. Fiskeriverket slipar just nu på projektets detaljer, men enligt Joakim Hjelm kommer det att bli både teoretisk forskning och rena experiment i havsmiljö.

– Till exempel experiment i kustbandet för att se om vi kan gynna abborre och gädda genom att ta bort alltför mycket av de här djurätande fiskarna som skarpsill i kustbandet, eventuellt också spigg, säger Joakim Hjelm.

Vågar inte lova räddad torsk
Det här med att försöka balansera hela ekosystem har gjorts framgångsrikt i en stor sjö i Norge, där bland annat rödingen kom tillbaka starkt, enligt Joakim Hjelm. Nu ska man alltså försöka göra motsvarande i svensk havsmiljö.

Joakim Hjelm vågar idag inte lova att den här forskningen verkligen kommer att bidra till att rädda torsk och annan rovfisk. Men forskningen kommer att ge nya kunskaper om ett ekologiskt mer hållbart fiske i Östersjön.

– Jag tror att man kan tänka sig att vi ska ha ett fiske i framtiden också. Det ska bara vara lite mer balanserat eller nyanserat, säger Joakim Hjelm.

Jens Möller
jens.moller@sr.se