Socialstyrelsen utreder BUP-köer

Socialstyrelsen ska i höst granska hur barn- och ungdomspsykiatrin i landet sköter sig. Bakgrunden är de långa köerna till BUP-mottagningarna, skriver Svenska Dagbladet.

Radio Stockholm har tidigare rapporterat att det i Stockholm står 230 barn med misstänkt adhd och autism på listan över de som inte blivit utredda inom tre månader, vilket är gränsen för hur lång tid det får ta, enligt vårdgarantin.

Och inom kort kommer Stockholms läns landsting att besluta om en upphandling så att privata vårdföretag ska få sköta utredningar som normalt görs av BUP.