Klubbar måsta satsa mer på motionsidrott

Idrottsklubbar i Stockholm riskerar att få minskade kommunala bidrag om de inte satsar mer på breddidrott.

Det är idrottsborgarrådet, folkpartisten Madeleine Sjöstedt, som vill se att klubbarna tar ett större ansvar för ungdomars motion och hälsa:
- Man misslyckas med att hålla kvar tonåringarna, och det är allvarligt ur ett folkhälsosperspektiv. Idrottsklubbarna måste titta på hur man ska hålla kvar de som inte har tid att elitsatsa utan bara vill ha roligt och vill bli pigga och starka.

Tjänstemännen i Stockholms stad ska nu titta på hur bidragssystemet kan förändras så det får mer av en folkhälsoprägel.

I uppdraget ingår att hitta ett system där ungdomar uppmuntras att fortsätt sitt idrottande även på motionsnivå, pojkar och flickor ska ges samma förutsättningar. Det ska inte gynna tidig specialisering säger Madeleine Sjöstedt.

Erik Andersson
Erik.Andersson@sr.se