Sorkfebersmitta hittat i saliv

Sorkfebersmitta har hittats i saliv och nu undersöker forskare i Umeå om sorkfeber kan smitta från människa till människa, till exempel via kyssar. Tidigare har forskare trott att sorkfeber endast kunnat smitta via till exempel sorkars avföring, inte mellan människor.

Än så länge finns inga bevis att sorkfeber kan smitta genom kyssar eller annan kontakt mellan människor.