Männen ökat i vikt

Männen har blivit fetare med åren. Det är resultatet av en undersökning av vikten på män som mönstrat inför värnplikten de senaste åren.

Men det skiljer sig var man bor i landet. De som bor i Norrland har gått upp mest i vikt, medan vi som bor i Halland har ökat minst i vikt.

Det är nyhetsprogrammet Rapport som tagit fram siffrorna.

Förklaringen till skillnaden finns troligen i levnadsvanor som till exempel hur man tar sig skolan och jobbet och tillgången till motionsanläggningar.