Gävleborg

200 miljoner måste sparas

Landstinget står inför en ytterligare besparing. I årets budget fattas 200 miljoner kronor, pengar som måste hämtas hem.

För första gången sedan omorganisationen blir det divisionscheferna som får komma med förslag på hur det ska sparas

Liksom 2006 kan det återigen bli frågan om att varsla personal.

Delar av jourverksamheten i länet kommer att ses över, samtidigt som man vill ta bort och flytta verksamheter mellan sjukhusen i länet.

Det här kan innebära att man som patient i Gästrikland får vård i Hälsingland medan det för hälsingebor blir det motsatta.

I oppositionen reagerade man starkt över den dåliga ekonomin

- Under förra året fick vi höra att ekonomin var lysande. I december var den plötsligt nattsvart, säger det centerpartistiska oppositionsrådet Björn Brink till Radio Gävleborg.

På landstingsstyrelsens möte 31 januari kommer delar av besparingsförslagen att läggas fram.