Jakt på det minsta intensifieras

I Geneve i Schweiz intensifieras i sommar jakten på materiens minsta beståndsdelar. Då tas en ny stor partikelaccelerator i bruk där fysikerna hoppas hitta hittills oupptäckta elementarpartiklar. Ordförande för ett av experimenten är den svenska fysikprofessorn Kerstin Jon-And.

– Vi kommer att kollidera protoner mot varandra i en hastighet som är väldigt nära ljushastigheten och de har en energi som är mycket mycket högre än vi någonsin har sett i protonkollisioner. 

Vid protonernas frontalkrockar nära ljusets hastighet omvandlas deras rörelseenergi till massa - materia skapas alltså. Elementarpartiklar närmare bestämt. Higgspartikeln till exempel är en som man har räknat ut måste finnas, men ännu har man inte kunnat upptäcka den. För det krävs en rejäl accelerator - som Large Hadron Collider, LHC, i tunneln under Geneve. Där ska man återskapa förhållanden som rådde strax efter ursmällen.

– I protonkollisionerna får vi en energitäthet som är väldigt hög och det tillståndet med den höga energitätheten, det liknar det tillstånd som kanske fanns någon miljarddels sekund efter Big bang, säger Kerstin Jon-And.

Kommer samma sak då att kunna hända som efter Big bang, fast i liten skala?

– Ja, vi kommer förhoppningsvis att kunna återskapa partikeltillstånd som skapades vid Big bang.

Varför vill man göra det här?

– Det här är nyfikenhetsdriven forskning. Vi vill göra det här för att vi är nyfikna, vi vill flytta gränsen för vetandet en bra bit frammåt, säger Kerstin Jon-And, professor i fysik vid Stockholms universitet och nybliven ordförande för det internationella samarbetet i Atlasexperimentet vid acceleratorn Large Hadron Collider.