Westerberg ny chef för Naturhistoriska

Regeringen har idag utsett Jan Olov Westerberg till ny chef och överintendent för Naturhistoriska riksmuseet. Han tillträder sin nya tjänst den 1 april 2008. Westerberg är idag chef för miljöavdelningen vid länsstyrelsen i Norrbottens län.

Jan Olov Westerberg, född 1961 i Kalix, är idag chef för miljöavdelningen vid länsstyrelsen i Norrbottens län. Han har också tidigare varit länsantikvarie i Norrbottens län och har därmed både kunskap och erfarenhet från kulturarvsområdet samt miljö- och naturvårdsområdet.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth säger i en kommentar:

- Efter en öppen rekryteringsprocess har regeringen idag utsett Jan Olov Westerberg till chef för Naturhistoriska riksmuseet.

- Jan Olov Westerberg har en nära nog skräddarsydd bakgrund för uppdraget och jag ser fram emot en utvecklande period för vårt största museum. Naturhistoriska riksmuseet ska vara en vital miljö att vistas i, både för besökare och personal - med plats för såväl utåtriktad verksamhet som forskning och bevarande.

- Med Jan Olof Westerbergs kompetenser och kontaktnät har Naturhistoriska riksmuseet alla förutsättningar att än mer utveckla sin roll i viktiga samtidsfrågor.

Jan Olov Westerberg säger i en kommentar:

- Jag är mycket glad och samtidigt ödmjuk inför det uppdrag som jag fått av regeringen. Att vara chef för landets största museum, med många kompetenta medarbetare inom olika områden, är en stor och spännande utmaning som jag gärna antar.

- Naturhistoriska riksmuseet är en viktig institution som genom att den förenar publik verksamhet med en kvalificerad forskning, har en potential att bidra till miljöarbetet inom både Sverige och Europa. Det känns roligt att få arbeta tillsammans med alla inom Riksmuseet, men också samarbetsparterns och organisationsliv, för att utveckla arbetet ytterligare.

Det här skriver regeringen i ett pressmeddelande.