Mångmiljonminus för sjukhusen

Sjukhusen i Västernorrland gick tillsammans 146 miljoner kronor back under 2007. Sämst resultat visar Sundsvalls sjukhus som gjorde av med 99 miljoner kronor mer än de fick in. Och läget är fortsatt besvärligt, säger sjukhusdirektör Robert Hemmingsson.

Länssjukhuset i Sundvall -99 miljoner
Örnsköldsviks sjukhus -39,5 miljoner
Sollefteå sjukhus -7,7 miljoner

Det är ingen upplyftande läsning i boksluten för sjukhusen 2007.

Länssjukhuset i Sundsvall gick med 99 miljoner kronor i underskott. Det är 28 miljoner kronor sämre än prognosen så sent som i november och det är ökade kostnader för regionsjukvård, läkemedel, implantat och övrigt sjukvårdsmaterial som fick underskottet att växa.

Sjukhuset i Örnsköldsvik visar också ett stort minus, 39,5 miljoner back. Läkarkostnaderna steg med 16 miljoner över det budgeterade och man köpte vård i Umeå och Sundsvall för 19 miljoner över budget.

Bokslutet för Sollefteå sjukhus visar på 7, 7 miljoner minus. Dyrare riks och regionalsjukvård, och patienttransporter är några av orsakerna, enligt sjukhusdirektören Inger Bergström.

En ljusglimt är iallafall primärvården som gick med 6 miljoner i överskott. Bland annat gjorde sommarsamarbetet mellan en del vårdcentraler att lönekostnaderna sjönk.

Men här ser man redan nya kostnader som är på väg. Vaccinationer mot pneumokocker och livmoderhalscancer kommer att öka kostnaderna med många miljoner per år, säger primärvårdsdirektör Lennart Moberg i en bokslutskommentar.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se