Halmstad

"Lägenhetsbehov för äldre bör utredas"

Det finns stor anledning att kartlägga intresset och behovet av lägenheter för bland annat äldre i samhället Åled utanför Halmstad. Det konstaterar kommunens hemvårdsförvaltning.

Förvaltningen har utrett frågan efter att Enslövs centeravdelning och centerkvinnor skrivit en motion till kommunfullmäktige om behovet av boende till dem som vill lämna sina villor på ålderns höst.

Hemvårdsförvaltningen slår fast att information om antalet personer som söker lägenhet i Åled saknas och att tillgången till bra lägenheter för äldre är dålig.

Nu vill förvaltningen att hemvårdspolitikerna godkänner deras förslag om vidare utredning av frågan.

Inom Åled och de närmaste omgivningarna bor idag drygt 310 personer som är 65 år och äldre.

Om det visar sig att både intresse och behov finns anser hemvårdsförvaltningen att fastighetskontoret får i uppdrag att försöka hitta investerare som vill bygga lägenheter som passar för äldre.