Hjortar avlivas för misstänkt smitta

Jordbruksverket har nu tröttnat på en ägare till ett hjorthägn i Karlshamns kommun.

Redan för ett år sedan fick ägaren besked att han måste avliva sina hjortar eftersom han struntat i att genomföra kontroll av tuberkulossmitta.  

När nu inget hänt trots att ett år har gått så tar Jordbruksverket saken i egna händer och kommer att slakta hela hjortbesättningen.  

Ägaren kommer att få stå för notan.  

Jordbruksverket gör bedömningen att eftersom djuren inte testats kan man inte utesluta att djuren är smittade med tuberkulos.