Falköping

Lantbrukare får djurförbud efter vanvård

En lantbrukare i Falköping har belagts med djurförbud efter ett beslut i Länsstyrelsen, vilket innebär att han måste göra sig av med sina runt 30 dikor.
På miljökontoret i Falköping är man i dag nöjd med Länsstyrelsens beslut, eftersom kommunens djurskyddsinspektör i flera år försökt förmå mannen att sköta sina djur bättre, utan att nå något resultat.

Enligt inspektören har djuren varken tillgång till tjänligt foder eller tjänligt vatten och är smutsiga och magra.

Lantbrukaren har nu tre veckor på sej att överklaga Länsstyrelsens beslut.