Gotlandsmusiken

"Bidraget måste höjas"

Om Statens kulturråd sänker sitt bidrag till Gotlandsmusiken, så borde Gotlands kommun stötta med drygt tre miljoner kronor om året.

Det anser Bengt Jerkland, chef för Gotlandsmusiken, är nödvändigt för en långsiktig utveckling.

Idag ligger kommunens bidrag på knappt en miljon kronor per år och det är i alla avseenden för lite, tycker Jerkland.