Första sektionen laxtrappa gjuts i veckan

200 miljoner kronor satsar Vattenfall och Umeå kommun på ombyggnad av dammen vid kraftverket i Stornorrfors.

Två år senare än de första planerna gjuts i veckan den första av dom 76 sektionerna i den nya laxtrappan.

Ytterligare en tapplucka ska byggas på dammen samt en mindre kraftstation som ska ta tillvara elkraften i det vatten som ska locka den uppstigande fisken till laxtrappan vid dammen.

Våren 2009 när lax och laxöring ska vandra upp i Vindelälven ska laxtrappan vara klar.