Diskriminering

Kränkande annonser i Vårflamman

Fem Boråsföretag, vars annonser fanns i teknisternas tidning Vårflamman förra året, har blivit fällda för att de är kränkande för kvinnor.

Ett par av företagen tar avstånd från annonserna, och hävdar att de inte har fått se dem i förväg. Ett av företagen försvarar sin annons.

Den organisation som tar ställning till om reklam ska anses vara könsdiskriminerande drivs av näringslivet och heter ”Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam” (ERK).

Förra året innehåll tidningen Vårflamman, som elevkåren på Sven Eriksson-gymnasiet i Borås ger ut årligen, ett antal annonser som blev anmälda. Anmälarna tyckte att de var sexistiska och nedvärderande för kvinnor.

ERK har nu fällt de fem anmälda annonserna. Alla företagen har erbjudits av ERK att ge sin syn på annonserna. 

Ett företag säger sig ha krävt att få se annonsen före publicering, men inte fått det. Företaget tar avstånd från annonsen, som den blev. Ett annat företag har avslutat sitt samarbete med Sven Eriksson-eleverna efter publiceringen, som ska ha skett utan företagets vetskap.

Två andra företag svarade inte på ERK:s förfrågan. Bara ett företag försvarar sin annons. Företaget sysslar med mönster till kläder i olika storlekar.

”Vi ser i annonsen en helt vanlig tjej kolla in en BH och fundera över om det är rätt storlek hon håller i. Den förmedlar vårt med glimten i ögat...”

Företaget skriver att en annons som ser ut så här inte kan tänkas i något annat sammanhang än i en skämttidning som Vårflamman.

Kennet Öhlund
kennet.ohlund@sr.se