strängnäs

"Strängnässkog värd att skydda"

Bresshammarskogen på Tosterön utanför Strängnäs är en av 13 skyddsvärda skogar nära tätorter som, enligt Naturskyddsföreningen, är hotade och som föreningen säger sig arbeta aktivt för att skydda. Naturskyddsföreningen anser att få kommuner sätter av tillräckligt med mark nära tätorterna för rekreation och bevarande av biologisk mångfald. Istället är exploateringsintresset stort, menar föreningen.

Bresshammarsskogen består bland av mycket gammal tallskog och lövsumpskogar. 

Den tätortsnära skogen kan ha betydelse för ekonomin i en kommun genom att öka attraktionskraften och boendekvaliteten. Skogen kan rena luft och förbättra vattenkvalitet och träd motverkar jorderosion, säger Märta Berg projektledare för tätortsnära skog.

En annan Strängnässkog - Gorsingelund - är en av 26 liknande skogar i landet som fått skydd - mycket tack vare Naturskyddsföreningens ingripande och påtryckningar för att rädda skogarna, säger föreningen i en rapport som presenterades på torsdagen.