Örebro

Nej till Kunskapsskolan

Det blir ingen start av friskolan Kunskapsskolan i Örebro till hösten. Byggnadsnämnden har sagt nej till deras önskan att bygga om den gamla skofabriken på Pappersbruksallén till skola.

Beslutet i nämnden var enigt, och de valde att gå på tjänstemännens linje.

Grannarna på industriområdet har protesterat, eftersom de varit oroliga att de ska få högre miljökrav på sig med en skola i området. Även Miljökontoret har haft invändningar mot placeringen av skolan.

Nu skjuter Kunskapsskolan upp sin etablering i Örebro. Nära 300 elever hade anmält sitt intresse att börja i Kunskapsskolan till hösten.